Hình ảnh sản phẩm thực tế của SKY RUG tại nhà Quý khách hàng.

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Central 2, Vinhomes Central Park

Ảnh góc phòng của một căn hộ thuộc Khu Căn Hộ Masteri, Quận 2

Ảnh góc phòng của một căn hộ thuộc Khu Căn Hộ Masteri, Quận 2

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Central 1, Vinhomes Central Park

tham trang tri phong khach

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc Khu Biệt Thự Vườn Thủ Đức

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Central 1, Vinhomes Central Park

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Landmark 1, Vinhomes Central Park

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Park 7, Vinhomes Central Park

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Landmark 5, Vinhomes Central Park

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Park 1, Vinhomes Central Park

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Central 2, Vinhomes Central Park

tham trang tri phong khach

Ảnh phòng khách tại một căn hộ thuộc tòa nhà Park 7, Vinhomes Central Park