Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Bathmat

Mã: PSR – 18025
Chất liệu: 70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước: 40 x 60 cm,
50 x 80 cm.