Thảm Trang Trí Handtufted Cotton Carpet

Mã: CR-17071A
Chất liệu: 100% Cotton
Kích thước: 100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
240 x 330 cm,