Thảm Trang Trí Handtufted Cotton Carpet

Mã:CR-17071A  
Chất liệu:100% Cotton  
Kích thước:100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
240 x 330 cm,