Thảm Trang Trí Handtufted Woollen Carpet

Mã: TC2103    
Chất liệu: 70% Wool,
30% Cotton.
   
Kích thước: 100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
200 x 300 cm.