Thảm Trang Trí Handtufted Woollen Carpet

Mã:TC2103  
Chất liệu:70% Wool,
30% Cotton.
  
Kích thước:100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
200 x 300 cm.