Thảm Trang Trí Handwoven Cotton Bathmat

Mã: CR-1021
Màu sắc: Nâu,
Xanh da trời.
Chất liệu: 100% Cotton
Kích thước: 40 x 60 cm,
50 x 80 cm.