Thảm Trang Trí Handwoven Cotton Denim Carpet

Mã: JC – 23    
Chất liệu: 100% Cotton    
Kích thước:

100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
200 x 300 cm,
Vuông cạnh 150 cm.