Thảm Trang Trí Handwoven Cotton Denim Carpet

Mã:JC – 23  
Chất liệu:100% Cotton  
Kích thước:

100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
200 x 300 cm,
Vuông cạnh 150 cm.