Thảm Trang Trí Handwoven Cotton Denim Carpet

Mã:JR – 32  
Chất liệu:100% Cotton  
Kích thước:100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
180 x 250 cm,
200 x 300 cm,
240 x 330 cm.