Thảm Trang Trí Handwoven Jute Carpet

Mã: JC – 653
Chất liệu: 60% Jute, 40% Cotton
Kích thước: 100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
200 x 300 cm.