Thảm Trang Trí Handwoven Leather Label Carpet

Mã: JR – 18    
Chất liệu: 80% Leather,
20% Cotton
   
Kích thước:

100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
180 x 250 cm,
200 x 300 cm