Thảm Trang Trí Handwoven Leather Label Carpet

Mã:JR – 18  
Chất liệu:80% Leather,
20% Cotton
  
Kích thước:

100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
180 x 250 cm,
200 x 300 cm