Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Carpet

Mã:FUNKY
Chất liệu:70% Polyester,
30% Cotton
Kích thước:100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
200 x 300 cm,
Tròn đường kính 150 cm.