Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Carpet

Mã:PSR – 5304  
Chất liệu:70% Polyester,
30% Cotton
  
Kích thước:

100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
200 x 300 cm,
Vuông cạnh 150 cm,
Tròn đường kính 150 cm.