Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Carpet

Mã:PSR-5240  
Chất liệu:70% Polyester, 30% Cotton  
Kích thước:100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
240 x 330 cm,