Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Carpet

Mã: PSR-5240    
Chất liệu: 70% Polyester, 30% Cotton    
Kích thước: 100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
240 x 330 cm,