Handwoven Leather Label Carpet JR – 34 (Round)

Họa tiết: Rectangle
Màu sắc: Nâu
Chất liệu: 80% Leather, 20% Cotton
Kích thước: Tròn đường kính 150 cm,
Tròn đường kính 200 cm.