Thảm Trang Trí Handwoven Leather Label Carpet

Mã: JR – 34
Màu sắc:: Nâu
Chất liệu: 80% Leather, 20% Cotton
Kích thước: Tròn đường kính 150 cm,
Tròn đường kính 200 cm.