Thảm Trang Trí Handwoven Leather Label Carpet

Mã:JR – 34
Màu sắc::Nâu
Chất liệu:80% Leather, 20% Cotton
Kích thước:Tròn đường kính 150 cm,
Tròn đường kính 200 cm.