Thảm Trang Trí Handwoven Cotton Denim Carpet

Mã: POCKET    
Màu sắc:: Xanh dương    
Chất liệu: 100% Cotton    
Kích thước: 100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
180 x 250 cm,
240 x 330 cm.