Thảm Trang Trí Bradsey Carpet

Chất liệu:60% Hemp,
40% Polyester
Kích thước:160 x 230 cm