Thảm Trang Trí Bradsey Carpet

Chất liệu: 60% Hemp,
40% Polyester
Kích thước: 160 x 230 cm