Thảm Trang Trí Cotton Bathmat

Chất liệu: 100% Cotton
Kích thước: 60 x 90 cm