Thảm Trang Trí Darrel Carpet

Chất liệu:100% Jute
Kích thước:160 x 230 cm