Thảm Trang Trí Darrel Carpet

Chất liệu: 100% Jute
Kích thước: 160 x 230 cm