Thảm Trang Trí Ervin Carpet

Chất liệu:100% Cotton
Kích thước:160 x 230 cm