Thảm Trang Trí Ervin Carpet

Chất liệu: 100% Cotton
Kích thước: 160 x 230 cm