Thảm Trang Trí Eider Carpet

Chất liệu: 100% len
Kích thước: 160 x 230 cm