Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Carpet

Mã: PSR – 10078
Chất liệu: 70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước: 140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
240 x 330 cm,
Tròn đường kính 150 cm,
Tròn đường kính 200 cm