Thảm Trang Trí Handtufted Polyester Carpet

Mã: PSR-21214    
Chất liệu: 70% Polyester, 30% Cotton    
Kích thước: 160 x 230 cm,