Thảm Trang Trí Handtufted Polyester Carpet

Mã:PSR-17006 Ivory
Chất liệu:70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước:100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
240 x 330 cm.