Thảm Trang Trí Handtufted Polyester Carpet

Mã: PSR-17006 Grey
Chất liệu: 70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước: 100 x 150 cm,
140 x 200 cm,
160 x 230 cm,
240 x 330 cm.