Thảm Trang Trí Handtufted Polyester Rug

Chất liệu: 70% Polyester,
30% Cotton
Kích thước: 60 x 150 cm