Thảm Trang Trí Handtufted Woolen Carpet

Chất liệu: 70% Wool,
30% Cotton
Kích thước: 110 x 170 cm