Thảm Trang Trí Brute Carpet

Chất liệu:100% Wool
Kích thước:160 x 230 cm