Thảm Trang Trí Brute Carpet

Chất liệu: 100% Wool
Kích thước: 160 x 230 cm