Thảm Trang Trí Hinus Carpet

Chất liệu:75% Cotton, 25% Wool
Kích thước:160 x 230 cm