Thảm Trang Trí Hinus Carpet

Chất liệu: 75% Cotton, 25% Wool
Kích thước: 160 x 230 cm