Thảm Trang Trí Mondaze Carpet

Chất liệu: 79% Wool,
21% Viscose
Kích thước: 160 x 230 cm