Thảm Trang Trí Handwoven Cotton Bathmat

Kích thước:50 x 80 cm