Thảm Trang Trí Handwoven Cotton Bathmat

Kích thước: 50 x 80 cm