Thảm Trang Trí Handwoven Jute Carpet

Mã:JC-356  
Chất liệu:100% Jute  
Kích thước:160 x 230 cm,