Thảm Trang Trí Handwoven Jute Carpet

Mã: JC-544    
Chất liệu: 100% Jute    
Kích thước: 160 x 230 cm,