Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Bathmat

Mã:PSR – 18025
Chất liệu:70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước:40 x 60 cm,
50 x 80 cm.