Thảm Trang Trí Handwoven Polyester Bathmat

Mã:CR – 551
Chất liệu:70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước:40 x 60 cm,
50 x 80 cm.