Thảm Trang Trí Handwoven Wollen Carpet

Mã: WSR-4531A    
Chất liệu: 70% Wool, 30% Cotton    
Kích thước: 160 x 230 cm,