Thảm Trang Trí Jacquard Carpet

Mã:Patch KI
Chất liệu:100% Cotton
Kích thước:170 x 240 cm