Thảm Trang Trí Jacquard Carpet

Mã: 106
Chất liệu: 100% Cotton
Kích thước: 240 x 340 cm