Thảm Trang Trí Jacquard Carpet

Mã:106
Chất liệu:100% Cotton
Kích thước:240 x 340 cm