Thảm Trang Trí Jacquard Carpet

Mã:Sea Beach
Chất liệu:100% Cotton
Kích thước:80 x 150 cm,
120 x 170 cm.