Thảm Trang Trí Jacquard Carpet

Mã: Sea Beach
Chất liệu: 100% Cotton
Kích thước: 80 x 150 cm,
120 x 170 cm.