Thảm Trang Trí Jacquard Carpet

Mã:Niba
Chất liệu:100% Cotton
Kích thước:120 x 170 cm