Thảm Trang Trí Jacquard Carpet

Mã: Niba
Chất liệu: 100% Cotton
Kích thước: 120 x 170 cm