Thảm Trang Trí Polyester Bathmat

Chất liệu: 70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước: 50 x 80 cm