Thảm Trang Trí Polyester Carpet

Chất liệu: 70% Polyester, 30% Cotton
Kích thước: 160 x 230 cm