Thảm Trang Trí Roja Carpet

Chất liệu:100% len
Kích thước:160 x 230 cm