Thảm Trang Trí Scarlet Carpet

Chất liệu:100% len
Kích thước:160 x 230 cm