Thảm Trang Trí Melany Carpet

Chất liệu: 100% Viscose
Kích thước: 160 x 230 cm