Thảm Trang Trí Worgan Carpet

Chất liệu: 75% Jute,
25% Polyester
Kích thước: 160 x 230 cm