Thảm Trang Trí Worgan Carpet

Chất liệu:75% Jute,
25% Polyester
Kích thước:160 x 230 cm